Идеята на cheaper.bg

Да предложи на крайния клиент място където да може да намери най-добрите предложения за продукти и услуги.

Да предложи на търговци и производители платформа за популяризиране на най-добрите им предложения за продукти и/или услуги.

Вашата фирма , Вашата фирма

Вижте и останалите ни предложения на интернет станицата на фирмата.